Käyttöilmoituslomake

Oppilaitoksen on ilmoitettava esittämänsä elokuvat tällä käyttöilmoitus-lomakkeella, jotta tekijänoikeuskorvaukset voidaan kohdistaa asianosaiselle tuotantoyhtiölle. Ilmoitus on hyvä tehdä heti katsomisen jälkeen.

 

Käyttöilmoitus (opetuskäyttö) / Användningsdeklarering (undervisning)