Organisaatio

Tuotos on vuonna 1998 perustettu aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Toiminnasta päättää vuosikokous. Hallituksessa on edustettuna erilaisten av-teosten tuottajia. Hallitukseen valitaan 5 varsinaista ja 3 varajäsentä. Hallitus asettaa tarpeen mukaan työryhmiä.

Jäsenjärjestöt

Tuotoksen jäseniksi voivat liittyä sellaiset rekisteröidyt yhdistykset tai yhteisöt, joiden jäseninä on elokuvateosten tai liikkuvaa kuvaa sisältävien tallenteiden tuottajia. Tuotoksen jäsenjärjestöjä ovat Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry, Elokuvatuottajat ry ja Finnanimation ry.

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat
SATU ry
Fabianinkatu 4 B 14, 00130 Helsinki
puhelin (09) 684 0610
stiina.laakso(at)satu.fi
www.satu.fi

Elokuvatuottajat ry
Urho Kekkosen katu 2C, 00100 Helsinki
puhelin 050 322 2373
sari.vaananen(at)filmikamari.fi
www.elokuvatuottajat.fi

Finnanimation ry
Kalevankatu 39-43, 00180 Helsinki
puhelin 0400 997 266
liisa.vahakyla(at)finnanimation.fi
www.finnanimation.fi

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

puheenjohtaja: Mika Toivainen, talouspäällikkö, Endemol Shine Finland Oy
varapuheenjohtajat: Sari Väänänen, toiminnanjohtaja, Elokuvatuottajat ry & Stiina Laakso, toiminnanjohtaja, SATU ry

Jukka Helle, elokuvatuottaja, Solar Films Inc Oy
Timo Lampinen, animaatiotuottaja, T:mi Timo Lampinen
Laura Rislakki, tv-tuottaja, Fremantle Media Finland Oy
Pertti Veijalainen, elokuvatuottaja, Illume Oy
Liisa Vähäkylä, toiminnanjohtaja, Finnanimation ry

Varajäsenet

Tom Carpelan, elokuvatuottaja, Oy Filmkompaniet Alpha Ab
Nina Laurio, elokuvatuottaja, Solar Films Inc Oy
Martti Sivonen, tv-tuottaja, Banijay Finland Oy

Hallituksen esittelijänä toimii Tuotoksen toiminnanjohtaja Kirsi Colliander. Sihteerinä toimii Lotta Koivisto.
Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

AGICOA

AGICOA on av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälinen katto-organisaatio. Se edustaa yli 17 000 oikeudenomistajaa ympäri maailmaa ja tilittää korvauksia 40 maasta. AGICOAn keskustoimisto sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. AGICOA:n vuosikertomus 2016 on luettavissa täällä.

Tuotos tilittää yhteistyössä AGICOAn kanssa kotimaisille tuotantoyhtiöille korvauksia televisio-ohjelmien edelleen lähettämisestä, opetustallennuksesta sekä verkkotallennuksesta. Tuotos edustaa kotimaisia ja ulkomaisia tuotantoyhtiöitä Suomessa, ja AGICOA suomalaisia tuotantoyhtiöitä ulkomailla.