Korvauslajit

Tuotos maksaa av-tuotantoyhtiöille korvauksia elokuva- ja av-teosten opetuskäytöstä ja opetustallennuksesta, tv-ohjelmien edelleen lähettämisestä ja verkkotallennuksesta sekä tilittää tuotantoyhtiöiden osuuden hyvitysmaksuvaroista. Edelleen lähettämistä lukuunottamatta korvaukset perustuvat Tuotoksen tilitysohjesääntöön.

Kaikki tunnistamattomien teosten korvaukset pyritään maksamaan oikeudenhaltijoille. Oikeudenhaltijan tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi tietoa etsitään mm. YTJ:stä ja muista avoimista tietokannoista. Tunnistamattomien teosten lista löytyy tästä.

Hyvitysmaksu ja opetustallennuskorvaukset

Hyvitysmaksu on hyvitystä teoksen (elokuva, tv-ohjelma) kopioimisesta yksityiseen käyttöön. EU-direktiivin edellyttämä hyvitysmaksu maksetaan valtion budjetista. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain tuotantoyhtiöille osoitettavan summan.

Opetustallennussopimus sallii ohjelmien tallentamisen opetuskäyttöä varten YLE TV1, YLE TV2, YLE Teema & Fem sekä MTV3 -kanavilta. Sopimuksen perusteella saa myös esittää (em. kanavien) ohjelmia YLE Areenasta ja YLEn Elävästä arkistosta. Sopimus tehdään Opetushallituksen kanssa, joka maksaa korvauksen valtion budjetista oppilaitosten puolesta.

Hyvitysmaksu- ja opetustallennuskorvaukset maksetaan tuotantoyhtiöille Tuotoksen hallituksen hyväksymän tilityspäätöksen mukaisesti. Korvaukset maksetaan viimeistään syyskuun loppuun mennessä edellisen vuoden televisio-ohjelmatietojen perusteella. Ennen korvausten maksua tuotantoyhtiöille lähetetään raportti ohjelmatietojen tarkastamista varten.

Edelleenlähetyskorvaukset

Edelleen lähettäminen on televisio-ohjelmien jakelua kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa, ja siitä sopii Kopiosto operaattoreiden kanssa. Korvaus määräytyy ohjelman keston ja katsojaosuuden perusteella. Korvaukset tilitetään yhteistyössä kansainvälisen tuottajajärjestön AGICOA:n kanssa. Edelleenlähetyskorvauksia maksetaan myös ulkomailta. Tuotos tilittää korvaukset 1-2 kertaa vuodessa.

Kotimaisten elokuvien käyttökorvaukset ei-kaupallisesta toiminnasta

Tuotos myöntää kotimaisten elokuvien esityslupia niin opetuskäyttöön kuin muuhun julkiseen esittämiseen. Korvaukset maksetaan oppilaitoksilta ja muilta ei-kaupallisilta toimijoilta saatujen käyttötietojen perusteella 1-3 vuoden välein.

Verkkotallennuskorvaukset

Verkkotallennuspalvelun avulla kuluttajalla on mahdollisuus katsella valitsemiaan televisio-ohjelmia operaattorin tekemästä tallenteesta suoratoistona televisiolähetyksen jälkeen. Tuotos sopii verkkotallennuksesta palveluja tarjoavien operaattorien kanssa. Korvaukset maksetaan televisio-esitysten tallennuskertojen perusteella kerran vuodessa. Palveluntarjoajien verkkotallennustariffeista löytyy tietoa täältä

Asiakkaiden valitusmahdollisuus

Tuotos pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja toimintamalliaan. Toiminnassaan Tuotos noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä kuten tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annettua lakia.

Tuotos pyrkii vastaamaan jäsentensä, edustamiensa oikeudenhaltijoidensa sekä muiden yhteishallinto-organisaatioiden kysymyksiin ja mahdollisiin valituksiin mahdollisimman pikaisesti. Mikäli kysymys on valitusasiasta, Tuotos käsittelee valituksen mahdollisimman pikaisesti ja antaa siihen perustellun kirjallisen vastauksensa.

Tuotoksen toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus. Henkilöllä, joka katsoo Tuotoksen toiminnan loukkaavan hänen oikeuksiaan tai oikeutettuja intressejään, on oikeus tehdä toimenpidepyyntö Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Mahdolliset erimielisyydet Tuotoksen ja toisaalta oikeudenhaltijan tai käyttäjän välillä pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli kyseessä on tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain alaisuuteen kuuluvasta asiasta ja yhteisymmärrystä ei saavuteta neuvotteluteitse, määräytyy oikeuspaikka em. lain 67 §:n mukaisesti.